top of page

Údržba a nastavenie okien

Po montáži odstráňte zvyšky ochrannej fólie z okien najneskôr do 1 mesiaca od dňa montáže. Zvyšky malty je nutné odstraňovať z okien opatrne, nikdy nie nasucho,ale za výdatného namočenia vodou s malou dávkou čistiaceho prostiedku.

K čisteniu používajte běžné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou !!! Prvých štyri až päť umytí skiel urobte čistou vodou a následně okennou alebo inýmprípravkom na bázi alkoholu. Nesmú se používať odmasťovacie prostriedky, ktoré samy obsahujú mastnotu (JAR apod.).

Po čase sa môžu zaniesť odtokové otvory na dažďovú vodu v okenných rámoch prachom z vonka. Preto na oknách umývame nielen sklá, ale aj rámy, a to aj tie časti (okraje), ktoré sú neprístupné po uzatvorení okna.

 

U všetkých plastových okien a dverí môže dochádzať v chladnom období k roseniu skiel v miestnosti. Vodné pary vzniknuté v miestnosti, ktoré nemají kvôli tesnosti okna kadiaľ uniknúť sa zrazia na najchladnejšom mieste - skle. Stává se tak u okien, s akýmkoľvek sklom u starých vlhkých domov, novostavieb, v miestnosti málo vykúrenej alebo vlhkej. Pravidelné vetranie izby reguluje  kondenzáciu pary. Počas vykurovacej sezóny je nutné vetrať krátko ale intenzívne. Záclona by nemala brániť prúděniu vzduchu k oknu, parapet by nemal zakrývať celý radiátor aby mohol teplý vzduch prúdiť k oknu a osušiť ho, obmedzťe vlhkosť v dome. K roseniu môže dochádzať aj z vonkajšej strany, čo je opäť zapríčinené zrážaním pár na chladnom skle. Dochádza k tomu na kvalitných izolačných sklách ktoré nie sú ohrievané unikajúcim teplom z miestnosti. Na tieto javy sa nevzťahuje záruka.

Po montáži je nutné zabezpečit čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu.

K čisteniu obvodového kovania nepoužívajte prostriedky spôsobujúce koróziu. K čisteniu používajte handričku, kartáč prípadne vysávač. Ak je kovanie suché je potrebné ho namazať, minimálne raz ročne, inak dochádza k opotrebeniu a zhoršuje sa jeho funkčnosť. Občas je potrebné prekontrolovať jednotlivé skrutkové spoje. Uvoľnené, alebo opotrebované skrutky je potrebné pritiahnuť, alebo vymeniť.

 

Nastavenie Roto
Anchor 1
Nastavenie Siegenia
Nastavenie Maco
bottom of page